Leren en stralen

Schoolplan

Het schoolplan is samen met het team opgesteld aan de hand van de doelen die wij het afgelopen jaar hadden behaald, vast wilden houden, wilden verbeteren of nieuw hebben opgestart, in lijn met het inspectierapport van het bezoek 22-03-2022. Een door het team gedragen plan. Een ambitieus plan met hoge doelen en verwachtingen met uitzicht op het meerjarenplan om zo de grote lijn in de school niet te kunnen vergeten.

Uiteraard richten wij ons ook komend jaar op de algehele verbetering van ons onderwijs; hier geven wij richting aan middels onze verbeterdoelen.
Verbeterdoelen 2022-2023
– Rekenen
– Taalontwikkeling
– Sociale Veiligheid
– Zicht Op Ontwikkeling
– Burgerschap

 

Jaarplan

Bovenstaande verbeterpunten zijn opgenomen in een jaarplanning en worden uitgezet in de tijd. Een helder schema waarbij goed overzicht werd gehouden op piek perioden om zo te voorkomen dat de werkdruk te hoog komt te liggen. Transparantie en openheid staan op de Paus Johannes hoog in het vaandel, het is zoals het is. De methodiek LeerKRACHT en gebruik maken van een leerKRACHTbord en bordsessies is dan ook een logisch gevolg. De doelen van het jaarplan worden omgezet in doelen op het bord. Op een digibord worden de doelen via Trello besproken en aangepast wanneer nodig.
Het team stelt aan de hand van tussendoelen met elkaar de bijbehorende acties op. Het plan wordt op deze manier teambreed gedragen. Het jaarplan omvat hierdoor einddoelen en nog geen tussendoelen. Door middel van bordsessies worden nieuwe tussendoelen en acties opgesteld om zo tot het einddoel te komen.

We zijn trots op een team dat doelen stelt, waarbij het uitgangspunt is dat het de leerling iets moet opleveren. Ook zijn we trots op de sfeer in school waarin je fouten mag maken en mag leren.