Het team

Groep 1-2a Juf Kitty en Juf Lindsey
Groep 1-2b Juf Tanja en Juf Diana
Groep 1-2c Juf Anita en Juf Latoya
Groep 3: Juf Naomi en Juf Ilona
Groep 4: Juf Judith
Groep 5: Juf Korien en Juf Marjan
Groep 6: Meester Age
Groep 7a: Juf Maaike en juf Marloes
Groep 7b: Meester Koen en Juf Tanja
Groep 8a: Meester Taco
Groep 8a: Juf Maaike
Overig personeel:
Directeur: Annemieke Waanders
adjunct-directeur: Esther Wijnbelt
Intern begeleider gr. 1-3: Ilona Linnenbank
Intern begeleider gr. 4-8: Korien Den Dulk
Administratie: Emmy van Dalen
Ondersteunend personeel: Marja Kemner
ICT-coördinator: Taco Beek
Onderwijsassistent: Stijn Boeve
Schoolmaatschappelijk werk: Sandra Maat
Vakleerkracht gymnastiek: Meester Jamie
ouderconsulent onderwijsassistent: Jacqueline Lowes