Schoolgids

Beste ouders/verzorgers,

Met veel plezier bieden wij u onze schoolgids aan. Hierin vindt u informatie over de Paus Johannesschool; onze visie op onderwijs, de inhoud van ons onderwijs, het team en nog meer. Wij hopen dat deze gids u ruim informeert over onze school. Wellicht geeft de gids ook antwoord op een aantal vragen die u heeft.

De schoolgids wordt jaarlijks aangepast en op onze website geplaatst. Naast de schoolgids brengen wij jaarlijks een flyer uit waarin belangrijke zaken staan over het actuele schooljaar zoals de groepsbezetting, vakanties, vieringen en activiteiten. Deze wordt aan het begin van het schooljaar uitgereikt. Ook kunt u de kalender terugvinden op de site en op de Social Schools app. Middels deze schoolgids, flyer en apphopen wij u zo goed mogelijk te informeren.

Tevens is deze gids bestemd voor nieuwe ouders/verzorgers. Wij heten hen van harte welkom op de Paus Johannes en hopen dat deze gids u de informatie biedt die u als toekomstig ouder nodig heeft. Ook voor u geldt dat u van harte welkom bent om de sfeer op onze school te komen ervaren tijdens een bezoek.

header