Uw mening telt!

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) heeft een belangrijke rol binnen de school. De MR bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten. Zij houden zich bezig met het beleid in en rond de school.

 

De MR adviseert, controleert en denkt mee vanuit de belangen van ouders en leerkrachten om een leerzame, plezierige, werkzame en veilige plek voor kinderen en leerkrachten te creëren en te behouden. De medezeggenschapsraad vergadert ongeveer zes keer per jaar.

 

De geleding van de MR:

Leerkrachten:                                                                                Ouders:

Ilona Linnenbank                                                                           Karim El Oualid

Kitty Jorritsma                                                                               Jenny Schoonmade

Maaike Kistemaker                                                                        Jeroen van Dam