De schooltijden

De schooltijden

Wij hanteren op de Paus Johannesschool een continurooster. U vindt hieronder de schooltijden.

De schooltijden zijn:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Ochtend: deur open 8.20 uur

8.30 uur tot 14.15 uur

 

Woensdag:

Deur open 8.20 uur

8.30 – 12.45 uur

header