OC

Oudercommissie

Op de Paus Johannesschool is een actieve oudercommissie aanwezig. Het doel van de oudercommissie is enerzijds belangstelling en betrokkenheid bij het onderwijs van de kinderen te stimuleren en anderzijds de school te ondersteunen bij het organiseren van de verschillende activiteiten die naast het reguliere onderwijs plaatsvinden. Dankzij een prettige samenwerking tussen het team en de oudercommissie, lukt het iedere keer weer om iets leuks en bijzonders voor de kinderen te organiseren! De oudercommissie vergadert zes keer per jaar waarbij ook altijd iemand van de school aanwezig is. Binnen de OC zijn er verschillende werkgroepen; denk aan Pasen, Kerst, Kinderboekenweek, schoolreis etc.

Voor de meeste ouders is het gevoel van betrokkenheid bij de school van hun kind(eren) een belangrijke reden lid te worden van de oudercommissie. Lid zijn van de OC geeft meer inzicht in de dagelijkse gang van zaken op de Paus Johannesschool. Het is prettig om het team een handje te helpen en met eigen ogen te zien hoe de leerlingen genieten van alle activiteiten die tijdens en buiten de lessen om worden georganiseerd.

Binnen de oudercommissie is er ook een hulpouder-app. In deze appgroep zitten ouders die niet de tijd hebben om in de ouderraad te zitten, maar wel met regelmaat willen helpen bij bijvoorbeeld het versieren van de school. U bent dus op allerlei manieren welkom op onze school.

 

header