Skills Lab

Dit schooljaar hebben wij plannen om ons onderwijs te verrijken met lessen die meer aansluiten op vaardigheden waar onze leerlingen in de toekomst hun voordeel mee kunnen doen.De zogenaamde 21st century skills. Vaardigheden die aansluiten op de wensen en de eisen van vandaag de dag. In de maatschappij zien we steeds meer de vraag naar mensen die om kunnen gaan met programmeertaal, robotica en technische vaardigheden die we tot kort geleden niet kenden. De ontwikkeling op deze gebieden gaat hard en we vinden dat kinderen een basis moeten hebben waarbij dit geen vreemde zaken zijn. Wij gaan dit doen door het inzetten van een Skills Lab. Dit Skills Lab zal worden uitgerust met verschillende materialen om lessen mee te kunnen verzorgen. Denk aan constructiemateriaal, robots, materiaal rondom elektriciteit en elektromagnetisme en nog veel meer. Hier kunnen lessen mee gegeven worden op het gebied van o.a. wetenschap, techniek, mediawijsheid en computational thinking. Deze lessen worden onder schooltijd, grotendeels door ons eigenteam gegeven. Ook zullen er momenten na schooltijd komen waarop de leerlingen kunnen intekenen op diverse keuzeblokken, u kunt denken aan huiswerkbegeleiding, EHBO lessen, sport en bewegen.