Samenwerken

Samenwerkingspartners

Samenwerkingsverband  

Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband Onderwijscollectief Voorne Putten Rozenburg. 

 

Een samenwerkingsverband stelt zich ten doel een samenhangend geheel van zorgvoorzieningen binnen en tussen basisscholen en in samenwerking met speciale scholen voor basisonderwijs te realiseren. Dat doen zij zodanig, dat zoveel mogelijk leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken. Voor Onderwijscollectief VPR is er een belangrijk uitgangspunt: Het belang van het kind staat voorop! 

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs en verdient de persoonlijke ondersteuning die hierbij nodig is. In alles wat we doen denken we aan het kind. Wat heeft hij of zij nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen? 

Dit houdt in:  

  • dat er zo min mogelijk kinderen naar het Speciaal (Basis) Onderwijs worden verwezen;  
  • dat zoveel mogelijk kinderen in de eigen leefomgeving onderwijs kunnen krijgen, ondanks eventuele belemmeringen in de ontwikkeling;  
  • dat de kwaliteit van het pedagogisch-didactisch proces wordt verbeterd.  

School maatschappelijk werk

Op de Paus Johannesschool is een aantal uur per week een schoolmaatschappelijk werkster (SMW) aanwezig. Haar naam is Sandra Maat. Wanneer een leerling niet lekker in zijn/haar vel zit, kan de zij iets voor hem/haar betekenen. De SMW’er helpt leerlingen omgaan met bijvoorbeeld onzekerheid of pesten, of biedt een luisterend oor aan leerlingen die te maken hebben met bijvoorbeeld een scheiding of ruzies thuis. Zij adviseert ouders hoe zij kunnen omgaan met het probleem van hun kind. Voorop staat de ontwikkeling van de leerling, dat hij/zij met plezier naar school gaat en goede resultaten behaalt.

Via het reguliere nummer van school of via de intern begeleider/directie kunt u een afspraak maken met SMW.

 

CJG

Het centrum voor jeugd en gezin (CJG) is de plek voor vragen over opvoeden, opgroeien, verzorging en gezondheid. Daarnaast kunnen ouders er ook terecht voor advies, ondersteuning en hulp op maat. Het CJG is er voor ouders, kinderen en jongeren tot 23 jaar. Kinderen worden gevolgd vanaf de geboorte tot de basisschool en later in het voortgezet onderwijs. Zelfs na de middelbare school geeft het CJG advies, ondersteuning en hulp aan jongeren. Het CJG heeft de taken overgenomen van het consultatiebureau Ouder & Kind en de jeugdgezondheidszorg van de GGD Nissewaard.

 

Jeugd ondersteuningsteam

In Spijkenisse is het Jeugd ondersteuningsteam (JOT) actief. Het JOT kan door ouders, door de school of door SMW worden ingeschakeld. In het JOT zijn allerlei instanties actief betrokken. Wanneer er zorgen zijn in een gezin bekijkt het wijkteam samen met de ouder(s) hoe deze situatie het best aangepakt kan worden. De probleemsituaties waarbij het wijkteam gezinnen helpt zijn zeer divers van aard. Denk hierbij o.a. aan: financiële problemen, opvoedkundige zaken, ondersteuning bij het leren, complexe gezinsproblematiek, enz.

U kunt in contact komen met het wijkteam via SMW, de directie of de intern begeleider.

header