Samen doen

Leerlingenraad

Op de Paus Johannes hebben we een leerlingenraad. Dit zijn leerlingen uit de groepen 6 tot en met 8. Deze leerlingen vertegenwoordigen alle leerlingen van onze school, ieder jaar worden hier nieuwe leerlingen voor gekozen op basis van ‘sollicitaties’. Zij denken mee over belangrijke zaken op school, brengen ideeën in als er een feest is of komen zelf met dingen die ze op school graag anders willen zien. Ook kan het zijn dat er aan de leerlingenraad advies of feedback wordt gevraagd door het team of directie.

Door deel te nemen aan de leerlingenraad leren de kinderen mee te denken, ze leren luisteren naar elkaar, hun mening beargumenteren en compromissen sluiten. Ze leren respect te hebben voor de mening van de ander. De basisprincipes van een democratie worden op deze manier binnen een veilige omgeving geoefend.