Creatieve Lessenserie

Vorig jaar hebben we al even een kort experiment gehouden om een andere invullling te geven aan ons creatief onderwijs. Dit jaar gaan we er volop mee aan de slag! De creatieve lessenserie.

Wat houdt het in? Onze leerkrachten geven iedere week een les op hun eigen expertise. De ene leerkracht heeft meer met tekenen en de andere weer met muziek…. We verdelen iedere week een uur lang onze leerlingen in groepsdoorbroken groepjes. Deze groepjes volgen dan twee lessen bij een leerkracht. Na deze twee weken worden de groepjes doorgeschoven en krijgen ze weer een hele andere les. Muziek, techniek, handvaardigheid, drama…. Het zijn maar een paar voorbeelden van lessen die gegeven worden.