Creatieve Lessenserie

Gelukkig mag het weer! De creatieve lessenserie.

Wat houdt het in? Onze leerkrachten geven iedere week een les op hun eigen expertise. De ene leerkracht heeft meer met tekenen en de andere weer met muziek…. We verdelen iedere week een uur lang onze leerlingen in groepsdoorbroken groepjes. Deze groepjes volgen dan twee lessen bij een leerkracht. Na deze twee weken worden de groepjes doorgeschoven en krijgen ze weer een hele andere les. Muziek, techniek, handvaardigheid, drama maar ook EHBO of programmeren…. Het zijn maar een paar voorbeelden van lessen die gegeven worden.