Covid Maatregelen

Wat doet de Paus Johannes?

De Paus Johannesschool moet, net als alle basisscholen, ervoor zorgen dat de leerlingen, het personeel en eventuele externe medewerkers veilig kunnen werken. Hiervoor volgen we een protocol dat hiervoor zorgdraagt. Hieronder staan de maatregelen op een rijtje. Daarnaast wordt er in iedere situatie die zich voordoet bekeken of we dit veilig en verantwoord kunnen doen. Mocht u vragen hebben, neem gerust even contact op met de directie.

 

Halen/brengen 

 

 • De school opent de deuren om 08.20 uur. De inloop is tot 08.40 uur. Zo kunnen de kinderen meer gespreid de school binnen komen.

 

 • De leerkracht brengt de kinderen, zoals gebruikelijk naar de deur. Zij zorgen dat er maar 1 groep tegelijk op de gang loopt. Daarom laten we de groepen gefaseerd naar buiten lopen vanaf 14.05. Per gebouw de laagste groep eerst en daarna volgen de andere groepen. Het kan dus zijn dat uw kind iets eerder buiten is, wij hopen op uw begrip hiervoor.

 

 • Voor groep 1 t/m 5 geldt dat één ouder/verzorger het kind brengt/haalt. De groepen 6 t/m 8 komen zelf het schoolplein op. Belangrijke mededelingen voor de leerkracht graag via de mail of op een briefje aan het kind meegeven. Ouders mogen in de ochtend/middag de school niet in, ook niet met mondkapje.
 • Voor het ophalen van de kinderen uit groep 1 t/m 5 komen er vakken op het schoolplein. De leerkracht brengt de klas bij dit vak en hier kunt u uw kind ophalen. De ouders van de groepen. Houdt u onderling dan voldoende afstand? Een mondkapje wordt dringend geadviseerd.

 

Buitenspelen/overblijf/gym 

 

 • Het buitenspeelrooster wordt zodanig aangepast dat de groepen zoveel mogelijk alleen op het plein zijn. Wanneer er twee groepen op het plein zijn dan worden deze gescheiden gehouden door een ander deel van het plein te gebruiken.
 • Wanneer de omstandigheden het toelaten, gymmen we buiten. Bij slecht weer mogen we weer in de gymzaal.
 • Tijdens de overblijf spelen de groepen 6,7 en 8 begeleid door 3SSsport buiten. De leerlingen van groep 4 en 5 wisselen het buitenspelen en eten met elkaar af. Groep 3 speelt buiten en de groepen 1/2 eten tijdens het half uur pauze en krijgen 1 x per week een gymles tijdens de pauze. 

 

Aankleding school

 

 • Aan het einde van de ochtend en middag worden de lokalen zorgvuldig schoongemaakt. We zorgen voor voldoende papieren handdoekjes, zeeppompjes en desinfectiemateriaal. Er staat bij iedere ingang iemand om de leerlingen op te vangen waar nodig.

 

 • Kinderen van groep 7 en 8 zitten in vaste tweetallen. Kinderen van groep 3 t/m 6 zit in vaste groepjes van 4 of 5. De groepen 1/2 hebben de vaste tafelgroepen.

 

Mondkapjes

 

 • Ouders die voor afspraken/rondleidingen de school in moeten, moeten een mondkapje dragen. Voor groep 7 en 8 is het dragen van een mondkapje in de gangen een dringend advies, in de klas hoeft dit uiteraard niet. Ook het team draagt een mondkapje wanneer zij door de school bewegen. Op hun werkplek mag deze af.

 

Ziekte/quarantaine

 

 • Leerlingen en leerkrachten die in nauw contact zijn geweest met iemand die besmet is met het coronavirus gaan 5 dagen in quarantaine. Na deze vijf dagen moeten zij zich laten testen.

Deze test is vrijwillig. Er zullen geen testen plaatsvinden op school, en het laten testen zal altijd de keuze en verantwoordelijkheid van de ouder/verzorger zijn.

Indien u kiest om niet te testen, blijft het kind nog 5 dagen (totaal dus 10 dagen) thuis in quarantaine. Tijdens deze quarantaine kan het kind thuis opdrachten maken. Er zullen in verband met privacy geen live-lessen zijn. Wel kan er vanuit Aerobe gewerkt worden.

 

 • Bij (neus)verkoudheid of corona gerelateerde klachten vragen wij uw kind thuis te houden. Mocht hij of zij op school ziek worden, dan bellen wij u met het verzoek uw kind op te komen halen.

 

Ventilatiebeleid

 

 • Komende periode zullen we de lokalen van school goed ventileren.