3S Sport

3SSport is in 2013 opgericht en heeft als doel alle kinderen in Nederland te laten sporten, bewegen en plezier hebben onder goede begeleiding. In de afgelopen jaren heeft 3SSport haar aanbod uitgebreid met diensten aan scholen om deze te ontzorgen. Met een team van HBO opgeleide mensen met een affiniteit voor onderwijs en sport verzorgen zij dit jaar de overblijf voor de groepen 3 t/m 8. Zij bieden iedere pauze verschillende sport en spel activiteiten aan. Zij streven ernaar om iedere pauze een vaste medewerker in te zetten zodat zij een vertrouwd gezicht worden voor de leerlingen.

Wij zijn als school gestart met 3SSport als team om onze overblijf te doen. Later zijn zij ook lessen bewegend leren gaan geven aan de groepen 5 t/m 7. Dit is zo goed bevallen dat we ook dit jaar de samenwerking met 3SSport voortzetten.Verder komen zij 4 ochtenden in de week werken met kleine groepjes leerlingen, de EDU extra lessen. Zij nemen om beurten uit iedere groep een klein aantal leerlingen mee om al bewegend te gaan werken aan de verschillende SLO doelen. Iedere periode hebben zij een ander vakgebied om aan te werken. Aan bod komt begrijpend lezen, rekenen en spelling. Voor de leerkracht is het fijn dat zij een kleinere groep overhouden waar zij nog gerichter mee aan het werk kunnen gaan.