Visie

Waar staan we voor?

De leerling

Vanuit onze katholieke inspiratie bieden we elke leerling de kans om uit te groeien tot ‘levenskunstenaar’, een mens die in staat is ten volle te leven, met en voor anderen en die om kan gaan met voorspoed en tegenslag.

We leren kinderen om verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, voor anderen en voor de omgeving. We zorgen voor het verwerven van kennis en vaardigheden en dragen naar vermogen bij aan een voor elke leerling optimale en brede ontwikkeling.

We geloven dat iedereen unieke talenten tot zijn beschikking heeft en zien het als onze taak om kinderen te laten ontdekken welke prachtige kwaliteiten zij hebben en hoe ze deze in kunnen zetten. Een lerende, onderzoekende houding is hierbij van grote waarde en dit stimuleren wij op tal van wijzen.

Wij willen onze leerlingen stimuleren om een positief-kritische levenshouding te ontwikkelen. Daarmee leren zij op te komen voor hun eigen mening en ideeën, zelf keuzes te maken en de verantwoordelijkheid voor die keuzes te aanvaarden en te dragen. Het is daarbij nodig dat ze hun eigen gevoelens kunnen begrijpen en uiten, een positief zelfbeeld ontwikkelen, trouw aan zichzelf blijven, zelfstandig en weerbaar zijn en zich ook kwetsbaar durven opstellen.

 

De ouder/verzorger         

Ouders en verzorgers zijn educatief partner en betrokken bij de school en het leerproces. De school is een actief onderdeel in de wijk. Onze leerlingen groeien op als democratische burgers, die met hun omgeving verbonden zijn. Het bijbrengen van normen en waarden is een verantwoordelijkheid van ouders en school, net zo goed als het elkaar juist, tijdig en volledig informeren. Wij streven naar een open en respectvolle communicatie.

 

Het team
Onze leerkrachten bepalen voor een belangrijk deel het succes van onze school. Professionele en persoonlijke groei, vitaliteit en verbondenheid met elkaar en de omgeving zijn voor de kwaliteit van ons onderwijs van groot belang.

 

We zijn een team waarin mensen binnen een helder kader hun verantwoordelijkheid nemen, waar er ruimte is voor individuele en gezamenlijke ontwikkeling, waar talenten tot recht komen, waar op respectvolle wijze wordt samengewerkt en waarin onze waarden worden uitgedragen en nageleefd.

 

De omgeving     

We leveren een betekenisvolle bijdrage aan een betere wereld, waarin mensen hun kwaliteiten en talenten ontwikkelen.

We hebben oog voor ontwikkelingen in de snel veranderende wereld en stemmen ons onderwijsaanbod hierop af om kinderen de kennis en vaardigheden mee te geven die zij nodig hebben om deel uit te maken van de maatschappij.

Alle kinderen zijn sterren, wij willen dat ieder kind zijn glans behoudt.

header