Overblijven en buitenschoolse opvang

We zoeken overblijfouders. Opgeven bij juf Marja.

Veel kinderen gaan tussen de middag naar huis om te eten. Bent u niet in de mogelijkheid om uw kind op te halen, bieden wij de overblijf aan. Een groep ouders eet samen met de kinderen in kleine groepen en speelt met hen buiten.

Iedere ochtend meldt de ouder of het kind aan de groepsleerkracht wie er gebruik maakt van het overblijven op school. De kinderen nemen zelf brood en drinken mee tijdens de overblijf. Aan de overblijf zijn kosten verbonden. Als u meer informatie wilt of uw kind wilt aanmelden voor overblijf dan kunt u zich wenden tot de groepsleerkracht of de administratie.Mocht uw kind af en toe eens moeten overblijven maar niet structureel dan hebben we daarvoor een strippenkaart beschikbaar. Voor meer informatie hierover kunt u ook bij de administratie terecht.

Buitenschoolse opvang

In het gebouw van de Paus Johannes 1 is buitenschoolse opvang gevestigd. De Grote Beer (kinderopvangorganisatie Small Steps) biedt voor- en naschoolse opvang. Small Steps biedt daarnaast ook nog peuteropvang.

 

Meer informatie kunt u vinden op www.smallsteps.nl.