Een bijdrage leveren

Ouderbijdrage

De school organiseert jaarlijks allerlei extra activiteiten, zoals het Sinterklaas- en Kerstfeest, schoolreisjes, sportdagen, etc. Deze kosten worden niet door het ministerie vergoed. Om alle activiteiten te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat ouders ouderbijdrage betalen. Wij wijzen erop dat de ouderbijdrage vrijwillig is. Echter, zonder deze bijdrage kunnen verschillende activiteiten niet doorgaan. De hoogte van de ouderbijdrage is in overleg met de MR vastgesteld. De ouderbijdrage in het schooljaar 2019-2020 bedraagt € 50,-.

 

Voor de kinderen van groep 8 die dit schooljaar ook op kamp gaan zijn de totale kosten € 155,- per leerling. € 50,- voor het schoolgeld en € 105,- voor het kamp.

 

Voor ouders met minder financiële draagkracht kunt u contact opnemen met Stichting Leergeld Spijkenisse, zodat zij u wellicht financieel kunnen ondersteunen.

 

Wanneer u door omstandigheden de ouderbijdrage niet kunt voldoen, kunt u contact opnemen met de directie of de administratie. We kunnen bekijken of er een regeling met u getroffen kan worden.

 

Rekening ouderbijdrage Paus Johannes:

NL43INGB0654087512

 

Rekening werkweek Paus Johannes:

NL96INGB0654087431