OR

Ouderraad

Aan onze school is een ouderraad verbonden. De doelstelling van de ouderraad is enerzijds belangstelling en betrokkenheid bij het onderwijs van de kinderen te stimuleren en anderzijds de school te ondersteunen bij het organiseren van de verschillende activiteiten die naast het reguliere onderwijs plaatsvinden. Dankzij een nauwe samenwerking tussen het leerkrachtenteam en de ouderraad, lukt het iedere keer weer om iets leuks en bijzonders voor de kinderen te organiseren! De ouderraad vergadert zes keer per jaar waarbij ook altijd iemand van de school aanwezig is. Binnen de OR zijn er verschillende werkgroepen.

 

Voor de meeste ouders is het gevoel van betrokkenheid bij de school van hun kind(eren) een belangrijke reden lid te worden van de ouderraad. Het lidmaatschap geeft meer inzicht in de handelswijze van de Paus Johannesschool. Het is prettig om het team een handje te helpen en met eigen ogen te zien hoe de leerlingen genieten van alle activiteiten die tijdens en buiten de lessen om worden georganiseerd.

 

Binnen de ouderraad is er ook een hulpouder-app. In deze appgroep zitten ouders die niet in de ouderraad zitten, maar wel met grote regelmaat willen helpen bij bijvoorbeeld het versieren van de school.

header